יהודים יוצאי גרמניה

לפנינו  עץ-משפחה הכולל כ- 880  נפש  ומתפרס על אחד-עשר דורות מתחילת המאה ה-18 ואילך.  המענין בעץ זה שמדובר בשבע משפחות בסיסיות שהתחתנו זו בזו.